by

CVTL Oferece Treinamentu Gestaun Dezastre Ba Membro CVTL Filial Lautem

LOSPALOS 25/02/2021

Cruz  Vermelha De Timor-Leste ga CVTL , Oferece Ona Treinamentu Gestaun Dezastre Nian Ba Voluntario No Sataff Crus Vermelha De Timor -Leste Filial Lautem Nian Iha Salaun Cvtl Filial Lautem Durante Loron Tolu Hahu Husi Tersa Feira No Sei Remata Iha Quinta Feira Semana Ne’e , Atu Nune’e Bele Responde Dezastre Ruma Nebe Akontece Iha Municipiu Lautem.

Coordenador CVTL Filial Lautem , Luis Manuel Pereira Ba Jornalista RCL Iha Nia Servisu Fatin Quinta Feira 25/02/2021 Ne’e Hateten Katak , Objektivu Husi Treinamentu Ne’e Atu Hasae Konhesimentu Voluntario No Sataff CVTL Filial Lautem Nian , Oinsa Atu Responde Dezestre Nebe Akontece Iha Municipiu Lautem.

Luis Manuel  Mos Haktuir Tan Katak , Materia Hirak Nebe Sira Aprende Husi Treinamentu Refere Mak Hanesan Konhesimentu Baziku Dezastre, Halo Asismentu Ba Vitama Dezastre Nian No Evakuasaun Vitama Dezastre Ba Fatin Nebe Seguru.

Entertantu : Voluntario No Staff CVTL Filial Lautem Orguilho Ho Treinamentu Nebe Realiza Iha Salaun CVTL Filial Lautem Durante Loron Tolu Nia Laran , Tamba Bele Aumenta Ona Sira Nia Konhesimentu Oinsa Bele Atende Dezastre Ruma Iha Municipiu Lautem.

JORNALISTA MARITO SAVIO

EDITOR;NASCIMENTO PROVINCIAL

Comment